Geboortezorgplus Franchise

Da Da Kraamzorg is een eigen organisatie, maar werkt nauw samen met ketenpartners en andere (kraamzorg)organisaties. Zo is Da Da Kraamzorg onderdeel van Geboortezorgplus Franchise, welke alle contracten heeft met verzekeraars, kwaliteits-, en keuringsorganisaties en de declaraties voor Da Da Kraamzorg verzorgt.